Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp -

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày đăng: 23/04/2019

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở

Ngày đăng: 16/04/2019

THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở (BAO GỒM DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ HOẶC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT HỖN HỢP MÀ CÓ DÀNH DIỆN TÍCH ĐẤT TRONG DỰ ÁN ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở) CÓ QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT DƯỚI 20HA

Chuyển Nhượng Dự Án Bất Động Sản

Ngày đăng: 15/04/2019

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chiều Rộng Thông Thủy Nhỏ Nhất

Ngày đăng: 20/03/2019

Chiều rộng thông thủy nhỏ nhất cho phép của lối thoát nạn

Khoảng Cách Từ Chỗ Làm Việc Đến Nhà Xản Xuất

Ngày đăng: 20/03/2019

Khoảng cách xa nhất từ chỗ làm việc đến lối thoát gần nhất trong nhà sản xuất

Giới Hạn Chịu Lửa Tối Thiểu Cho Bộ Phận Ngăn Cháy

Ngày đăng: 20/03/2019

Giới hạn chịu lửa tối thiểu (phút) của các bộ phận ngăn cháy hay trong các ngôi nhà thuộc tất cả năm bậc chịu lửa

Giới Hạn Chịu Lửa Tối Thiểu Cấu Kiện Xây Dựng

Ngày đăng: 20/03/2019

Giới hạn chịu lửa tối thiểu và mức độ cháy của các cấu kiện xây dựng chủ yếu ứng với bậc chịu lửa của nhà và công trình được quy định

Khoảng Cách Tối Thiểu Từ Các Kho Lộ Thiên

Ngày đăng: 19/03/2019

Khoảng cách tối thiểu từ các kho lộ thiên về an toàn PCCC

Đường cho xe chữa cháy được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 11/04/2018

Đường cho xe chữa cháy được quy định như thế nào?

« 1 2 3 4 5 »