Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Khoảng Cách An Toàn Về Môi Trường

Ngày đăng: 17/09/2020

 

TT

Loại công trình

Khoảng cách ATMT tối thiểu (m) ứng với công suất

< 200

(m3/ngày)

200 - 5.000 (m3/ngày)

5.000 –50.000 (m3/ngày)

>50.000 (m3/ngày)

1

Trạm bơm nước thải

15

20

25

30

2

Nhà máy, trạm XLNT:

 

 

 

 

a

Công trình xử lý bùn cặn kiểu sân phơi bùn

150

200

400

500

b

Công trình xử lý xử lý bùn cặn bằng thiết bị cơ khí.

100

150

300

400

c

Công trình xử lý cơ học, hóa lý và sinh học

80

100

250

350

d

Công trình xử lý nước thải cơ học, hóa lý và sinh học được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi

10

15

30

40

e

Khu đất để lọc ngầm nước thải

200

300

-

-

g

Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp

150

200

400

-

h

Hồ sinh học

200

300

400

-

i

Mương ô xy hóa

150

200

400

-

CHÚ THÍCH: Đối với trường hợp không quy định thông số và các công nghệ xử lý khác, khoảng cách an toàn về môi trường phải được xác định thông qua đánh giá tác động môi trường.