Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp -

SỐ CHỖ ĐỖ XE Ô-TÔ CON TỐI THIỂU

Ngày đăng: 20/09/2020

SỐ CHỖ ĐỖ XE Ô-TÔ CON TỐI THIỂU

Mật Độ Xây Dựng Gộp

Ngày đăng: 20/09/2020

Mật Độ Xây Dựng Gộp

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỀ MÔI TRƯỜNG (ATMT)

Ngày đăng: 20/09/2020

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỀ MÔI TRƯỜNG (ATMT)

Khoảng Cách An Toàn Về Môi Trường

Ngày đăng: 17/09/2020

Khoảng cách ATMT của trạm bơm nước thải, nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới được quy định trong Bảng 2.23

Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ

Ngày đăng: 17/09/2020

Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ

Hệ Số Sử Dụng Đất Của Lô Đất Chung Cư

Ngày đăng: 15/09/2020

Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất chung cư, công trình dịch vụ đô thị và công trình sử dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích lô đất và chiều cao công trình

Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng

Ngày đăng: 15/09/2020

Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng

Sảnh Thang Chữa Cháy Quy Định Như Thế Nào?

Ngày đăng: 22/08/2020

Sảnh Thang Chữa Cháy Quy Định Như Thế Nào?

« 1 2 3 4 5 »