Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp -

Thủ Tục Xin Cấp Phép Xây Dựng

Ngày đăng: 26/05/2020

Thủ tục xin cấp phép xây dựng Construction permit Document list 建筑执照送审批阅手续

Danh Mục Hồ Sơ Xin Phép Xây Dựng

Ngày đăng: 25/05/2020

Construction Permit document list 建筑执照申请手续

DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM DUYỆT PCCC

Ngày đăng: 25/05/2020

DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM DUYỆT PCCC FIRE FIGHTING DESIGN DOCUMENT LIST FOR APPROVING 建筑工程消防系统送审批阅手续

Danh Mục Hồ Sơ Quy Hoạch 1/500

Ngày đăng: 24/05/2020

1/500 master plan document list for approving 比例1/500规划设计图送审批阅手续

Danh Mục Thủ Tục Xin Phép Môi Trường

Ngày đăng: 23/05/2020

Danh Mục Thủ Tục Xin Phép Môi Trường 环保执照申请手续 Environment Submit Document List

Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án Đầu Tư (2)

Ngày đăng: 11/03/2020

Giai Đoạn Thực Hiện Dự Án - Giai Đoạn Thực Hiện

Giai Đoạn Thực Thiện Dự Án Đầu Tư (1)

Ngày đăng: 11/03/2020

Giai Đoạn Thực Thiện Dự Án - Giai Đoạn Bắt Đầu

Cấu Trúc Quản Lý Dự Án

Ngày đăng: 11/03/2020

Cấu Trúc Quản Lý Dự Án - Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện

« 1 2 3 4 5 »