Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp -

Số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu

Ngày đăng: 24/02/2020

Số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu

Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng

Ngày đăng: 24/02/2020

Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng

Hệ số sử dụng đất tối đa

Ngày đăng: 24/02/2020

Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất chung cư, công trình dịch vụ đô thị và công trình sử dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích lô đất và chiều cao công trình

Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình

Ngày đăng: 24/02/2020

Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình

Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ

Ngày đăng: 24/02/2020

Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ và lô đất sử dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích lô đất và chiều cao công trình

Mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư

Ngày đăng: 24/02/2020

Mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư theo diện tích lô đất và chiều cao công trình

Tỷ lệ tối thiểu đất giao thông, cây xanh

Ngày đăng: 24/02/2020

Tỷ lệ tối thiểu đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao

Thế nào là Hệ số sử dụng đất, Chỉ Giới Xây Dựng?

Ngày đăng: 24/02/2020

Thế nào là hệ số sử dụng đất, chỉ giới đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, chiều cao công trình

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày đăng: 23/04/2019

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

« 1 2 3 4 5 »