Bò một nắng Diệp An

Blog Cá Nhân

Ngu Xuẩn

Ngày đăng: 22/09/2017

Đánh Giá Chính Mình

Ngày đăng: 17/09/2017

Thấy cái không tốt của người khác là bình thường, thấy cái không hay, cải thiện mình mới là người có trí tuệ.