Bò một nắng Diệp An

Góc Kỹ Năng

Cách Xử Lý Lời Từ Chối Khách Hàng Thường Gặp

Ngày đăng: 09/04/2016

Cách Xử Lý Lời Từ Chối Khách Hàng Thường Gặp

SAI LẦM NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI THƯỜNG MẮC PHẢI

Ngày đăng: 13/03/2016

SAI LẦM NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI THƯỜNG MẮC PHẢI

9.5 Kỹ Năng Bán Hàng Điện Thoại

Ngày đăng: 17/11/2015

9.5 Kỹ Năng Bán Hàng Điện Thoại

15 CÁCH GIÚP XÂY DỰNG THÓI QUEN TẬP TRUNG

Ngày đăng: 11/11/2015

15 CÁCH GIÚP XÂY DỰNG THÓI QUEN TẬP TRUNG

12 ĐIỀU ĐỪNG NÊN LÀM

Ngày đăng: 09/11/2015

12 ĐIỀU ĐỪNG NÊN LÀM

Những kỹ năng bán hàng cơ bản

Ngày đăng: 19/10/2015

Những kỹ năng bán hàng cơ bản

TÁC PHONG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬT

Ngày đăng: 11/10/2015

7 TÁC PHONG LÀM VIỆC TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬT

Những kỹ năng giải quyết vấn đề bạn cần biết

Ngày đăng: 06/10/2015

Những kỹ năng giải quyết vấn đề bạn cần biết

« 1 2 3 4 »