Bò một nắng Diệp An

Tài liệu

Quy Chuẩn Quy Hoạch 2019

Ngày đăng: 23/02/2020

Quy Chuẩn Quy Hoạch 2019

Lựa chọn suất chiếc khấu

Ngày đăng: 07/07/2015

Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản về suất chiếu khấu dự án đầu tư

Tổng Quan Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Ngày đăng: 07/07/2015

Bài Giảng khái quát về thẩm định dự án đầu tư trước khi đưa ra quyết định sau khi nghiên cứu khả thi: tiến hành, hoãn hay hủy bỏ dự án

Tiến Trình Phát Triển Dự Án Đầu Tư

Ngày đăng: 07/07/2015

Tổng quát quy trình phát triển dự án cơ bản

Tiêu Chí Đánh Giá Dự Án Đầu Tư

Ngày đăng: 07/07/2015

Các tiêu chí đánh giá dự án đầu tư

Khung Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Ngày đăng: 07/07/2015

Bài Giảng Khung Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày đăng: 22/06/2015

TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày đăng: 22/06/2015

QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

Ngày đăng: 22/06/2015

Tiêu chí đánh giá dự án đầu tư

« 1 2 »