Bò một nắng Diệp An

Tài liệu

Lựa chọn suất chiếc khấu

Ngày đăng: 07/07/2015

Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản về:
1 Các quan điểm thẩm định dự án (tài chính)
2 Chi phí sử dụng vốn
3 Chi phí sử dụng vốn là gì
4 Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC)
5 Mối quan hệ giữa re, rd và r
6 Lá chắn thuế của lãi vay
7 So sánh NPV theo các quan đểm khác nhau
Link dowload:
https://www.mediafire.com/?ad88au64gp9gi03