Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Ngày đăng: 03/09/2015

 

Một số điểm lưu ý:

1 – Căn hộ: Một căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Phòng ở bao gồm cả chức năng ngủ, sinh hoạt chung và bếp phải có diện tích sử dụng tối thiểu là 20 m

2 – Phòng ngủ trong căn hộ: Diện  tích  sử  dụng  của  phòng  ngủ  trong  căn  hộ  một  phòng  ngủ  không  được  nhỏ  hơn 10  m2 ;  trong căn hộ nhiều phòng ngủ thì phải có một phòng ngủ  không nhỏ hơn 10 m2 , các phòng ngủ khác không nhỏ hơn 6 m 2. Phòng ngủ phải được thông gió

3 -  Chiều cao thông thủy:

-  Phòng ở không được nhỏ hơn 2,7 m;

-  Phòng ở của nhà ở tập thể có giường tầng không được nhỏ hơn 3,3 m;

-  Phòng bếp và phòng vệ sinh không được nhỏ hơn 2,4 m.

-  Tầng hầm và tầng nửa hầm của nhà chung cư, nhà ở tập thể không nhỏ hơn 2,2 m.

4 – Cửa số: Cửa sổ các phòng từ tầng 9 trở lên chỉ được làm cửa lật hoặc cửa trượt

5 – Chỗ để xe: Cứ 100 m2 diện tích sử dụng của căn hộ  phải có  tối thiểu 20m2 chỗ  để  xe  (kể cả  đường nội bộ trong nhà xe)  bố trí trong khuôn viên  đất xây  dựng chung cư

6 – Bố trí thang máy: Nhà chung cư, phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có nhiều chức năng, nhà ở tập thể từ 6 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy; từ 9 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy

7- Chiều cao khoang ngăn cháy: Nhà chung cư, nhà ở tập thể có chiều cao lớn hơn 75 m cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Phần ở của tòa nhà phải được phân chia theo chiều cao thành các khoang cháy với

chiều cao mỗi khoang không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được ngăn cách với nhau bằng một sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 180 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với sàn và trần có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90.

8-  Gian lánh nạn: Đối với nhà cao trên 100 m phải bố trí gian lánh nạn đáp ứng các yêu cầu sau:

-  Các gian lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng;

-  Các gian lánh nạn phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150;

-  Gian lánh nạn phải có diện tích đảm bảo đủ chứa được ít nhất một nửa tổng số người của tất cả các tầng trên và tầng dưới của gian lánh nạn với định mức 0,3 m2/người;

-  Gian  lánh  nạn  phải  có  cửa  thông  với  buồng  thang  không  nhiễm khói  và  phải  có  cửa  ra thang máy chữa cháy;

-  Gian  lánh  nạn  phải  có  trang  thiết bị  chống  cháy  riêng  gồm:  thiết  bị  chống  tụ  khói,  họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn…

9 - Máy phát điện:

Máy biến áp dầu  phải đặt trong buồng riêng ở tầng  một, có  cửa mở trực tiếp ra ngoài nhà và buồng máy phải có thiết bị ngăn ngừa dầu chảy tràn;

e)  Máy biến áp khô phải đặt ở buồng riêng trong nhà;

f)  Không  được bố trí buồng máy ở ngay bên dưới, ngay bên trên hoặc liền kề các phòng tập trung trên 50 người. Buồng máy phải được ngăn cách với các bộ phận khác của  nhà bằng tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 120 và bằng s àn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 90;

g)  Máy biến áp và thiết bị phân phối điện không bố trí ở gần khu vực ẩm ướt, phòng tắm, khu vệ sinh. Nếu phải đặt thì phải không cho nước, hơi ẩm thấm vào buồng máy;

h)  Buồng máy biến áp phải bố trí hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

và một số nội dung đang lưu ý khác tham khảo theo link bên dưới:

download : QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG