Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Nhà có diện tích sàn xây dựng >250m2, phải thực hiện công tác khoan địa chất.

Ngày đăng: 22/06/2015

 

Điều 5. Khảo sát xây dựng:

5.2 Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng > 250 m2, hoặc nhà từ 3 tầng trở lên chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát địa chất 

Điều 6: Thiết kế xây dựng nhà ở  

6.2 Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng > 250 m2, hoặc nhà từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế thực hiện.

6.3 Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên phải gởi hồ sơ thiết kế đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân quyền của chính quyền địa phương để thẩm tra thiết kế 

Điều 7: Tổ chức thi công xây dựng:

Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng > 250 m2, hoặc nhà từ 3 tầng trở lên hoặc nâng tầng nhà ở thì tổ chức thi công phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định 

Điều 8:  Quản lý chất lượng thi công xây dựng nhà ở

+  Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, ngay sau khi khởi công, chủ nhà phải gởi báo cáo đến Sở Xây Dựng:

- Tên và địa chỉ liên lạc

- Địa điểm xây dựng

- Qui mô và tiến độ thi công xây dựng dự kiến công trình.

+ Trong quá trình thi công,chủ nhà có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu.

+ Khi hoàn thành công trình, chủ nhà có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ theo phụ lục I kèm theo thông tư này gởi về Sở Xây Dựng để kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Danh Mục Hồ Sơ Hoàn Thành Công Trình Xây Dựng Nhà Ở

(Gởi đến SXD để kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng, phụ lục I kèm theo thông tư TT10/2014 này ) 

1. Giấy phép xây dựng

2. Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế, thi công, giám sát thi công

3. Kết quả khảo sát xây dựng

4. Kết quả thẩm tra thiết kế

5. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

6. Bản vẽ hoàn công

7. Danh mục vật liệu, cấu kiện, thiết bị nguồn gốc, xuất xứ

8. Kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có)

9. Văn bản thỏa thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền

(nếu có ): an toàn cháy nổ, chữa cháy; an toàn vận hành, thang máy, điều hòa không khí trung tâm.

10. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng của chủ nhà

 

Download thông tư 10/2014/BXD : https://www.mediafire.com/?2swylmeish77v14