Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Nhà chung cư từ 9 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy

Ngày đăng: 26/04/2017

 

Yêu cầu về thang máy

1  Nhà chung cư, phần nhà chung cư nằm trong tòa nhà có nhiều chức năng, nhà ở tập thể từ 6 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy; từ 9 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy.

2  Cần bố  trí  tối thiểu 1 thang máy cho  200 người sống trong tòa nhà không kể số người ở tầng 1 (tầng trệt).  Sức nâng của một thang máy phải không nhỏ hơn 400 kg. Trong trường hợp nhà có một thang máy, sức nâng tối thiểu của thang máy không nhỏ 630 kg. QCVN 04-1:2015/BXD 14

3  Đối với  nhà có 2 thang máy trở lên tối thiểu phải có 1 thang chuyên dụng vận chuyển băng ca cấp cứu.  Chiều rộng của sảnh thang máy chuyên dụng phải đảm bảo việc đưa được băng ca cấp cứu ra vào thang máy.

4  Đối với nhà  chung cư, phần nhà chung  cư nằm trong tòa  nhà nhiều chức năng có chiều cao lớn hơn 50  m, mỗi khoang cháy của nhà phải có tối thiểu một thang máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng và phương tiện chữa cháy.

CHÚ THÍCH:  Yêu cầu về thang máy chữa cháy tuân theo TCVN 6396-72:2010 “Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 72: Thang máy chữa cháy” và TCVN 6396-73:2010 “Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy”

5  Tốc độ thang máy phải đảm bảo thời gian cho một hành trình (từ tầng 1 cho đến tầng cao nhất của nhà) không quá 50 s.

6  Thang máy phải có thiết bị bảo vệ chống kẹt cửa, bộ cứu hộ tự động và hệ thống điện thoại nội bộ từ cabin ra ngoài. Thang máy phải đảm bảo chỉ được vận hành khi tất cả các cửa đều đóng.

7  Khe hở giữa ngưỡng cửa ca bin với ngưỡng cửa tầng không được lớn hơn 35 mm.

8  Chêch lệch cốt giữa sàn cabin và sảnh thang máy không được lớn hơn 25 mm, riêng đối với thang chở băng ca cấp cứu không được lớn hơn 15 mm.

9   Thang máy phải đảm bảo an toàn theo QCVN 02:2011/BLĐTBXH và được kiểm định an toàn trong trường hợp sau:

-  Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;

-  Sau khi tiến hành sửa chữa lớn;

-  Sau khi xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

-  Hết hạn kiểm định hoặc theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

10  Buồng máy thang máy phải có lối lên xuống và vào ra thuận tiện, an toàn.  Khi buồng máy thang máy được đặt  trên phòng ở hoặc giếng thang máy được đặt sát phòng ở,  phải đảm bảo yêu cầu cách âm theo QCVN 05:2008/BXD.

11  Không được xây  bể nước trực tiếp trên giếng thang máy và không  được đặt  các đường ống cấp nước, cấp nhiệt, cấp gas đi qua giếng thang máy.

http://bomotnangphuyen.com/thu-vien/qcvn-0412015bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-o-va-cong-trinh-cong-cong/75.html

bò một nắng, bo mot nang, bo 1 nang, bò một nắng phú yên, bo mot nang phu yen, bò 1 nắng phú yên, bo 1 nang phu yen, bo kho, bò khô, khô bò, kho bo