Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Khoảng Cách Từ Chỗ Làm Việc Đến Nhà Xản Xuất

Ngày đăng: 20/03/2019

Khoảng cách xa nhất từ chỗ làm việc đến lối thoát gần nhất trong nhà sản xuất

Hạng sản xuất

Bậc chịu lửa

Khoảng cách xa nhất cho phép trong nhà, (m)

Một tầng

Nhà nhiều tầng

Hai tầng

Trên hai tầng

A

I và II

50

40

40

B

I và II

100

75

75

C

III

IV

V

80

50

50

60

30

-

60

-

-

D

I và II

III

IV

V

 

100

50

50

Không quy định

60

40

-

Không quy định

60

-

-

E

I và II

III

IV

V

Không quy định

100

60

50

Không quy định

75

50

40

 

75

75

75

F

Cấu kiện xây dựng  chủ yếu của ngôi nhà (tường, cột, sàn phải là vật liệu không cháy)

100

80

75

Chú thích:

1) Khoảng cách quy định trong bảng này, có thể áp dụng cho tầng một của nhà nhiều tầng như đối với nhà một tầng;

2) Khoảng cách quy định trong bảng này, cho phép tăng 5% nếu diện tích bình quân một chỗ làm việc của ca làm việc đông nhất trên 75m2;

3) Đối với các phòng có lối vào hành lang cụt, thì khoảng cách gần nhất từ cửa đi của phòng đến lối thoát trực tiếp ra ngoài, vào tiền sảnh hay buồng thang không quá 25m;

4) Khoảng cách quy định trong bảng này, được tính cả chiều dài hành lang giữa nếu hành lang giữa được coi là lối thoát nạn;

5) Trong nhà sản xuất một tầng, bậc chịu lửa I và II với sản xuất thuộc hạng C, khi không áp dụng được quy định trong bảng 5 thì lối thoát nạn phải bố trí theo chu vi ngôi nhà và khoảng cách không quá 75m.

bò một nắng, bò 1 nắng, bo mot nang, nai mot nang, nai một nắng