Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

Giới Hạn Chịu Lửa Tối Thiểu Cho Bộ Phận Ngăn Cháy

Ngày đăng: 20/03/2019

Giới hạn chịu lửa tối thiểu (phút) của các bộ phận ngăn cháy hay trong các ngôi nhà thuộc tất cả năm bậc chịu lửa được quy định như sau:

Tên các bộ phận ngăn cháy

Giới hạn chịu lửa tối thiểu, (phút)

1. Tường ngăn cháy

150

2. Cửa đi, cửa sổ, cổng ở tường ngăn cháy

70

3. Vách ngăn cháy

45

4. Cửa đi, cửa sổ và vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy ở phòng đệm trong các nhà sản xuất hạng A, B, C, cửa vào tầng hầm trần, cửa mái chống cháy

40

5. Sàn chống cháy (sàn giữa các tường, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tường lửng) ở các nhà bậc chịu lửa I.

60

6. Sàn chống cháy (sàn giữa các tầng, sàn của tầng hầm trần, sàn trên tầng hầm, sàn tầng lửng) ở các nhà bậc chịu lửa II, III, IV.

45

bò một nắng, bò 1 nắng, bo mot nang, nai mot nang, nai một nắng