Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp

DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM DUYỆT PCCC

Ngày đăng: 25/05/2020

 

DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM DUYỆT PCCC

FIRE FIGHTING DESIGN DOCUMENT LIST FOR APPROVING

建筑工程消防系统送审批阅手续

 

1-Giấy chứng nhận đầu tư

Investment certificates

投资执照

 

2-Giấy phép đăng ký kinh doanh của CĐT (Nếu có)

Certificate of business registration of the client (if any)

业主营业执照(如有)

 

3-Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Land lease contract or land use right certificate.

租凭用地合同 或 用地权许可证

 

4-Bảng tổng mức đầu tư

Table of total investment capital

投资金额成本

 

5-Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế hồ sơ PCCC, giấy phép hành nghề của ông, bà chủ trì, tham gia thiết kế hồ sơ PCCC.

The business registration certificate of  fire prevention and fighting design Company and Working Permit of Designer and Leader who participate in the design of fire fighting document.

设计消防系统的咨询单位营业执照,消防设计注册的从业许可证

 

6-Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị thiết kế kiến trúc, kết cấu

Business registration license of architectural and structural design company

建筑,结构咨询公司的营业执照

 

7-Thuyết minh thiết kế cơ sở PCCC của dự án

Description of basic design of the fire fighting

消防系统设计说明书

-Bản vẽ thẩm duyệt PCCC / Approval drawings of fire fighting/ 消防系统设计图

- Bản vẽ thiết kế kiến trúc / Architectural design drawings/建筑设计图

- Bản vẽ thiết kế Kết cấu / Structural design drawings/结构设计图

 

8 - Văn bản xin thẩm duyệt thiết kế PCCC

Application for approving of fire fighting design of the factory

呈请书