Bò một nắng Diệp An

Hỗ trợ doanh nghiệp -

Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Ngày đăng: 28/06/2015

Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Ngày đăng: 27/06/2015

Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã, được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

TỜ TRÌNH Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Ngày đăng: 27/06/2015

TỜ TRÌNH Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác

Ngày đăng: 27/06/2015

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác

Mẫu Tờ Trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở

Ngày đăng: 27/06/2015

Mẫu Tờ Trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở cập nhật theo nghị định 59/2015

Phân Loại Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình

Ngày đăng: 26/06/2015

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

Ngày đăng: 26/06/2015

Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở theo nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/08/2015

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

Ngày đăng: 24/06/2015

Luật số: 66/2014/QH13: Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

« 1 2 3 4 5 »