Bò một nắng Diệp An

Tư Vấn

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Ngày đăng: 20/06/2015

Quy định về giấy phép quy hoạch: Trường hợp cấp phép quy hoạch, Trình tự cấp phép quy hoạch, Hồ sơ cấp phép quy hoạch

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 20/06/2015

DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thủ tục đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng

Ngày đăng: 20/06/2015

Thủ tục đánh giá tác động môi trường là một trong những thủ tục bắt buộc thực hiện nếu quy mô dự án thuộc diện phải đánh giá tác động môi trường.

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng

Ngày đăng: 20/06/2015

Danh mục hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng trong KCN

DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU HOÀN CÔNG ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 20/06/2015

DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU HOÀN CÔNG ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

HỒ SƠ GÓP Ý THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Ngày đăng: 20/06/2015

HỒ SƠ GÓP Ý THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

Đánh giá an toàn chịu lực công trình

Ngày đăng: 20/06/2015

Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình xây dựng trong quá trình khai thác, sử dụng

Công trình được miễn Giấy Phép Xây Dựng

Ngày đăng: 20/06/2015

Dự án công trình xây dựng được miễn Giấy Phép Xây Dựng

Định nghĩa các thuật ngữ thông dụng trong xây dựng

Ngày đăng: 20/06/2015

Định nghĩa các thuật ngữ xây dựng thường gặp: Chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, chỉ giới đỏ, Quy hoạch xây dựng vùng, thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật

« 1 2 3 4 5 »