Bò một nắng Diệp An

Tư Vấn

Chỗ để xe trong khu dân cư, chung cư được quy định như thế nào?

Ngày đăng: 09/09/2015

Chỗ để xe trong khu dân cư, chung cư được quy định như thế nào?

Giải thích từ ngữ Trong nhà ở chung cư cao tầng

Ngày đăng: 09/09/2015

Giải thích từ ngữ Trong nhà ở chung cư cao tầng: nhà ở là gì,chung cư quy định như thế nào, nhà riêng lẻ là gì, chiều cao nhà được tính từ đâu, tầng nhà được quy định như thế nào, như thế nào gọi là tầng hầm, tầng bán hầm; tầng kỹ thuật, tầng tum, diện tích sử dụng căn hộ, quy định ban công, lô gia

Gian Lánh Nạn được quy định như thế nào

Ngày đăng: 09/09/2015

Gian Lánh Nạn được quy định như thế nào ?

Số buồng thang thoát nạn quy định như thế nào

Ngày đăng: 09/09/2015

Số buồng thang thoát nạn quy định như thế nào

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Ngày đăng: 03/09/2015

QCVN 04-1:2015/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Các dịch vụ, hàng hóa áp dụng mức thuế suất VAT 5%

Ngày đăng: 02/09/2015

Các dịch vụ, hàng hóa áp dụng mức thuế suất VAT 5%

Biểu mức thu phí thẩm duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Ngày đăng: 11/07/2015

Biểu mức thu phí thẩm duyệt Phòng Cháy Chữa Cháy

Thủ Tục Đầu Tư Vào Khu Công Nghiệp

Ngày đăng: 02/07/2015

Thủ Tục Đầu Tư Vào Khu Công Nghiệp (KCN)

Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

Ngày đăng: 28/06/2015

Quy định chi tiết về điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

« 1 2 3 4 5 »